SO Deli

Restaurace G

Bufet TF

Bufet FŽP

Kavárna SIC

Restaurace Na farmě

RS Maso

Klub C


Koho se týká nový systém přiznávání stravenek ve výši 40 Kč?


Nový systém se týká všech zaměstnanců s pracovním úvazkem v areálu ČZU Praha-Suchdol, pokud odpracují min. 3 hodiny v daný den (týká se i případné práce z domova). Nárok tedy není v případě pracovní cesty, dovolené nebo při využití stávajícího způsobu odběru dotovaných jídel v menze ČZU. Nový systém se rovněž netýká zaměstnanců jiných pracovišť mimo hlavní areál Praha-Suchdol.